Curs de psicologia de l’escriptura (grafologia)

L’escriptura es manifesta com una radiografia gràfica completa de la pròpia personalitat i la dels altres, i això fa possible que cada persona entri en contacte amb el coneixement de les diferents dimensions (personals, interpersonals) que conformen la seva vida i la dels qui l’envolten. PLACES LIMITADES

curso de grafologia

MÒDUL I

CURS BÀSIC DE GRAFOLOGIA

TEMARI

I.1.- Visió i evolució històrica.

I.2.- Aplicacions de la grafologia.

I.3.- Sinopsis de les diferents escoles d’interpretació grafològica.

I.4.- Els valors psicològics de l’emplaçament de l’escriptura.

I.5.- L’ambient gràfic: harmonia, originalitat i equilibri. Valor psicografològic dels conjunts positiu i negatiu.

I.6.- Els marges.

I.7.- Les majúscules. Valoració grafopsicològica en funció del seu equilibri gràfic respecte a la resta de lletres.

I.8.- Valoració simbòlica de la firma i la seva relació respecte al text.

I.9.- Els set ordes fonamentals de la grafologia:

ORDRE: psicologia i concepte d’ordre de l’escriptura.

FORMA: la capacitat de plasticitat grafopsicològica.

GRANDÀRIA: psicologia de la grandària de l’escriptura i les seves diverses classificacions.

PRESSIÓ: Interrelació entre la pressió escriptura, la libido i la seva projecció en la personalitat.

VELOCITAT: la importància de la velocitat de l’escriptura i la seva correspondència amb les facultats mentals.

DIRECCIÓ: la direcció gràfica i la seva manifestació psicològica.

INCLINACIÓ: la inclinació de l’escriptura i la relació de l’individu amb el seu entorn.

DURADA: 9 mesos ( 34 sessions de 2h.)

MÒDUL II

CURS AVANÇAT DE GRAFOLOGIA

TEMARI

II.1.- Estructura de l’oval, la seva interpretació psicològica i la seva relació amb l’afectivitat.

II.2.- La sexualitat en l’escriptura: interpretació grafopsicològica de la lletra "g" com la més representativa de la sexualitat.

II.3.- Gest tipus en l’escriptura. Valoració grafopsicològica de determinats trets gràfics característics de cada persona.

II.4.- Diferents formes gràfiques dels punts: la seva ubicació en l’espai. Interpretació grafopsicològica.

II.5.- Temperaments.

  • - Diferenciació de conceptes: temperament,caràcter i personalitat.
  • - El factor genètic.- Tipologies: S-B-N-L.
  • - Estudi grafopsicològic de cada un dels temperaments, de les seves peculiaritats psicològiques i la seva manifestació en les diferents àrees on es projecten.

II.6.- Extraversió – Introversió.

II.7.- Lletres reflexes.

II.8.- Aspectes generals en trastorns de la personalitat i la seva correspondència gràfica.

II.9.- Nocions de grafologia infantil. Diferenciació grafopsicològica entre l’escriptura infantil i l’escriptura de l’adult.

II.10.- Intel·ligència. La seva projecció en l’escriptura.

II.11.- Deontologia professional. L’ètica en l’exercici de la professió

DURADA: 9 mesos ( 34 sessions de 2h.)